ものЛЕさん

@monolesan

Thanked 3 times 

I connect technology and design by experimenting with A.I.
̫̬̭ ̮̯ ̰̱ ̲ ̴̵̳ ̸̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿ ̀ ́ ͂̓ ̈́ ͅ ͆ ͇ ͈͉ ͊ ͋͌ ͍ ͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͙͗͘ ͚͛ ͜ ͝ ͞ ͟ ͠͡ ͢ ͣ ͤ ͥͦ ͧͨͩ ͪ ͮ ͯͭ Ͱ ͫͬ ˿ ̀ ́̂ ̃ ̄ ̅̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏̐ ̑ ̒ ̓̔ ̖̗̕ ̘̙ ̛̜̚ ̝̞ ̡̟̠ ̢̣ ̤̥ ̧̦ ̨ ̩̪ ̫̬̭ ̮̯ ̰̱ ̲ ̴̵̳ ̸̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿ ̀

  • pink-turtles
    pink-turtles